Preferujeme ergoterapeutický prístup

Naše Zariadenie pre seniorov poskytuje klientom širokú ponuku ergoterapeutických aktivít. Konajú sa pravidelne. Každý deň sa realizuje iná aktivita. Zohľadňuje sa momentálny zdravotný stav aj ciele klienta. Ergoterapia, z gréckeho slova liečenie prácou, je inovatívna liečebná metóda, ktorá slúži na zlepšenie života človeka v tom, že ho aktívne zapája do určitého zamestnania. Táto aktivita, podporujúca telesné a psychické funkcie, je vnímaná ako prostriedok a súčasne cieľ liečby. Cieľom je nesporne aktívny, spolupracujúci a spokojný klient. Jednou z aktivít zaradzujúcich sa do spomínaného balíka prístupu ku klientovi sú záhradnícke práce v našom átriu. Samozrejme len v prípade vhodného počasia. Prebúdzajúca sa jarná príroda je pre našich starkých na takéto aktivity ako stvorená.