Naďalej sme ostražití

Posledné oficiálne správy ohľadne ochorenia COVID-19 nás informujú, že vedci v laboratóriách stále vyhodnocujú značné množstvo PCR testov, aj keď sa počet hospitalizovaných oproti minulým mesiacom znížil. Aktuálne však leží v nemocniciach s covidom alebo podozrením naň pomerne stále dosť  pacientov. Aj v našom Zariadení pre seniorov sa snažíme byť ostražití. Aj keď sme už mohli od mnohých protipandemických opatrení upustiť, niektoré však naďalej dodržiavame. Na čom si veľmi dávame záležať, je pravidelné testovanie našich klientov. A nevynechávame ani našich zamestnancov. Každý má k dispozícii potrebné množstvo antigénových samotestov, ktoré je možné použiť v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 aj v domácom prostredí. Samozrejmosťou sú aj ochranné rúška, ktoré majú všetci, zamestnanci aj klienti, podľa potreby plne k dispozícii. Krásne leto plné zdravia praje všetkým klientom aj zamestnancom naša starostlivá pani riaditeľka Zdenka Sloviková.