Prví klienti majú podanie 3. dávky vakcíny úspešne za sebou

V zariadení pre seniorov máme úspešne za sebou prvé podanie posilňujúcej 3. dávky vakcíny proti COVID-19. K podaniu ktorej sa pristúpilo, aby sa obnovila ochrana proti covidu, lebo imunita získaná očkovaním časom klesá. K 10.12.2021 máme v zariadení pre seniorov zaočkovaných 83 klientov. V očkovaní plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom týždni, nakoľko je záujem zo strany seniorov veľký.