Vylepšili sme vstupnú časť do zariadenia opatrovateľskej služby

V Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23 sa nám obdobne, ako v Zariadení pre seniorov na Garbiarskej, podarilo ešte v tomto roku vylepšiť a skrášliť jeho vstupnú časť. V priebehu decembra bola namontovaná vstupná ochranná strieška, vybudoval sa nový chodník k smetným nádobám, zároveň sme opravili prístupový chodník v bočnej časti areálu. Všetky tieto opravy sa realizovali z bežných finančných prostriedkov SSPmK vo výške 1321,90 eur.