Seniorom zatancovali a zaspievali žiaci zo ZŠ na Tomášikovej

Žiaci Základnej školy na Tomášikovej ulici, pod vedením vychovávateľky Ingrid Šarovej navštívili naše zariadenie, aby potešili seniorov pekným kultúrnym programom. Radosť a energia, ktorú deti so sebou medzi nás priniesli sa preniesla aj na našich prijímateľov. Zatancovali im a zaspievali. Zároveň vystúpili s krátkym divadelným predstavením. Žiakom poďakovala prijímateľka Gizka Bartíková, ktorá ich obdarovala náramkami priateľstva, ktoré sama vyrába. Radosť bola obojstranná. Pani vychovávateľke aj žiakom ďakujeme, budeme sa tešiť na ďalšie ich vystúpenie aj návštevu.