Simulovaná záchrana pacienta – workshop

Zamestnanci úseku starostlivosti absolvovali ďalší zaujímavý dvojdňový workshop s názvom „Simulovaná záchranu pacienta“. Precvičili si teoretické znalosti, ktoré si zároveň odskúšali na záujmovej technike. Využili figurínu, ktorá priamo vyhodnocuje postup pri resuscitácii a prenáša dáta v reálnom čase na pripojené zariadenie. To všetko bez rizika ohrozenia života pacienta! Cieľom nácviku bolo simulovať urgentne kritický stav a nacvičiť si koordináciu a vzájomnú komunikáciu medzi personálom. Nácvik bol zameraný aj na celkový prístup k pacientovi, tiež na všetky ostatné zručnosti, ktoré sú pri záchrane ľudského života dôležité. Ku kolapsu našich prijímateľov, ich rodinných príslušníkov či samotných zamestnancov môže dôjsť kedykoľvek. Je preto nevyhnutné, aby každý z nás vedel poskytnúť aspoň základnú prvú pomoc.   

Naši zamestnanci sú zároveň vyškolení k používaniu automatického externého defibrilátora (AED), ktorý je umiestnený v našom Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici 4. Je k dispozícii v prípade potreby aj pre verejnosť. Pri včasnom a správnom poskytnutí prvej pomoci sa zvyšuje naša šanca na prežitie.