Seniorov obdarovali študenti

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice čerpáme z predvianočných aktivít a akcií pripravených pre našich klientov, ktorými ich chceme aj v tomto období potešiť. Okrem osláv jubilantov a kultúrnych podujatí, sme pre nich pripravili aj ďalšie prekvapenia a darčeky. Do obdarovania klientov sa u nás mohli zapojiť nielen zamestnanci a príbuzní, ale aj široká verejnosť. Súčasťou prekvapení bola aj dnešná milá návšteva, ktorá so sebou priniesla pozdravy a darčeky od študentov Strednej odbornej školy v Košiciach – Šaci. Výchovná poradkyňa Mgr. Gabriela Špaková a školská psychologička Mgr. Lucia Šimková sa postarali o odovzdanie darčekov priamo do rúk našich seniorov. Starkým zaželali pokojné a pekné Vianoce. Veľmi sa z toho tešíme. V mene našich klientov zo ❤ ďakujeme.