Vianoční pomocníci priniesli darčeky

Súčasťou ďalšieho krásneho celoslovenského projektu s názvom „Vianoční pomocníci“, do ktorého sme sa zapojili, bolo aj 200 klientov našich dvoch zariadení sociálnych služieb, ktoré patria pod Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice. Hlavnou myšlienkou projektu je obdarovať a potešiť seniorov pred Vianocami a pomôcť im takto rozptýliť pocity osamelosti a nepotrebnosti, ktoré neraz pociťujú práve počas najkrajších sviatkov roka.

Poďakovanie patrí koordinátorke projektu Vianoční pomocníci 2022 v meste Košice PhDr. Linde Babušík Adamčíkovej, PhD. a všetkým pomocníkom, ktorí prejavili ochotné srdcia, aby našich seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, prostredníctvom tejto iniciatívy pred Vianocami obdarovali. ĎAKUJEME!

Ďakujeme tiež našim milým odborným referentkám❤️ sociálneho úseku, ktoré sa postarali o to, aby sa darčeky k našim seniorom aj dostali.

Súčasťou reportáže o Vianočných pomocníkoch, dňa 17.decembra v TV Markíza, bolo aj naše zariadenie, čomu sa veľmi tešíme.