Spokojnosť vašich blízkych je náš cieľ

Receptom na kvalitné sociálne služby je spojenie odborného personálu s ľudským prístupom. Voľnočasové aktivity s prijímateľmi sociálnej služby sú neoddeliteľnou súčasťou našej starostlivosti a opatery aj v Zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede 23, ktoré patrí pod Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice. Sú jednou z foriem trávenia voľného času klientov v zariadení. Možností trávenia voľného času je mnoho, stačí si len vybrať, čo je pre každého z klientov príjemné, vyhovujúce, či prospešné. Podstatné je nezabúdať na to, že voľný čas je potrebné zmysluplne vypĺňať v každom veku.

Našim spoločným cieľom je prispieť k skvalitneniu života prijímateľov sociálnej služby umiestnených v oboch zariadeniach, ktoré pod stredisko patria, s ohľadom na ich individuálne potreby a záujmy. Jedným zo spôsobov práce s nimi je zámerné vyvolávanie spomienok. Návrat do minulosti viacerí klienti otvorene uvítali. V rámci aktivít sa týmto prijímateľom v týždni s láskou venujú naše dve šikovné odborné referentky sociálneho úseku, Otília a Johanka. A starkí sa tomu tešia, pretože ľudskosť a profesionalita je garanciou🙌.