Supervíziou ku kvalite

Supervízia patrí k najúčinnejším nástrojom podpory a pomoci sociálnym pracovníkom a cez nich samotným klientom. Patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb. Pomáha pracovníkom v sociálnych službách pozerať sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy, k zamysleniu sa, sebareflexii a nadobúdaniu nadhľadu nad svojou prácou. Chápe sa zväčša ako poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality práce. Vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v pomáhajúcich profesiách. Našej pani riaditeľke Mgr. Zdenke Slovikovej veľmi záleží, aby sa v našom Zariadení pre seniorov ponúkali a poskytovali kvalitné, efektívne a komplexné sociálne služby, orientované na klienta. A k tomu, ako pevne verí a dúfa, by mala napomôcť už spomínaná supervízia, ktorej sa zúčastnili naši zamestnanci sociálneho, opatrovateľského, zdravotného aj upratovacieho úseku. Supervízorke veľmi pekne ďakujeme.