Svetový deň zdravia

Deň vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO pripadá na 7. apríla. Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celosvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia ľudí. Pri tejto príležitosti sme aj my na Garbiarskej zrealizovali edukačno-preventívnu prednášku v spolupráci s pracovníkmi RÚVZ v Košiciach, zameranú na popularizáciu zdravého životného štýlu v zmysle zdravej výživy, pitného režimu, pohybovej aktivity, prevencie úrazov a pádov, osteoporózy apod. Súčasťou prednášky bola vzájomná diskusia s odborníkom, ako aj meranie Body mass indexu – BMI. Každý z prítomných mal možnosť získať základný, hoci len orientačný údaj o svojej hmotnosti. Naši starkí sa prednáškou poučili, aj rozptýlili. Pracovníkom RÚVZ ďakujeme!