Svetový deň sociálnej práce

„Čím ťažšia je práca, na ktorú v mene lásky venuješ svoje sily, tým väčšie je tvoje nadšenie.“

Antoine de Saint-Exupéry

Aj v našom zariadení sme si dnes pripomenuli Svetový deň sociálnej práce. Túto náročnú prácu môže vykonávať iba profesionál, ktorý má nielen odborné vedomosti a zručnosti, ale aj skúsenosti a koná v súlade s etickými princípmi a popri tom si zachováva ľudskosť🙏. O našich klientov sa snažíme postarať čo najlepšie, vo vzájomnej úcte a rešpekte, so zachovaním dôstojnosti. Na oplátku nás potom od nich poteší a zahreje pri srdci ich spokojnosť, či obyčajný úsmev, ktorý nám venujú. Práve úsmev a slová vďaky sú často naším najväčším zadosťučinením, pretože mnoho krát to čo robíme, už nie je našou prácou, ale poslaním❤️.