Výzva na predkladanie ponuky – Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky

Názov zákazky:

„Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 05.04.2023 do 12:00:00 hod.

Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/462599