Terapia pre každého

Nedávno nám do miestnosti Snoezelen pribudlo ďalšie zariadenie, z ktorých má jednotlivec pozitívne zdravotné benefity. Ide o terapeutickú kocku Aunoia, v ktorej si radi pobudnú nielen klienti, ale aj zamestnanci zariadenia. Aj toto je jeden z benefitov, ktorý zamestnávateľ svojim zamestnancom ponúka. Kocka rieši problémy s pohybovým aparátom, má efekt pri tréningu, ponúka úľavu, zefektívňuje liečbu, pomáha pri rôznych bolestiach, taktiež pri diagnózach iného typu. Kocka je využívaná opakovane každý deň a máme len pozitívne ohlasy na jej účinky.