Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy  typu Dodávka“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4287/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.