Výzva na predkladanie ponúk Chlieb a pekárenské výrobky