Výzva na predkladanie ponúk Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky