Výzva na predkladanie ponúk – Čistiace a hygienické prostriedky

Názov zákazky:

„Čistiace a hygienické prostriedky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.07.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7826/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.