Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice – zrušená zákazka

Názov zákazky:

„Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.06.2020 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7570/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.