Výzva na predkladanie ponúk – Konvektomat elektrický s príslušenstvom

Názov zákazky: „Konvektomat elektrický s príslušenstvom“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 16.09.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4821/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.