Výzva na predkladanie ponúk – Konvektomat elektrický s príslušenstvom