Výzva na predkladanie ponúk – Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom

Názov zákazky:

„Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.03.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10932/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.