Výzva na predkladanie ponúk – Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom