Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice