Výzva na predkladanie ponúk – Maliarske a natieračské práce