Výzva na predkladanie ponúk – Mäso a mäsové výrobky