Výzva na predkladanie ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka