Nadlimitná zákazka – Nákup potravín pre SSPmK

Názov zákazky:

Nákup potravín pre Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 16.02.2024 do 9:00:00 hod

Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Súťažné podklady sú zverejnené na linku:

https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=84 331170&