Spoločné stretnutie s prijímateľmi sociálnej služby

 V pravidelných intervaloch troch mesiacov, prípadne podľa aktuálnej potreby, sa stretávame s prijímateľmi za účelom prejednávania rôznych dotazov, požiadaviek, fungovania zariadenia, možností zlepšovania života v zariadení a podobne. Aj tento krát sme zahájili nový rok takýmto stretnutím a prebrali množstvo tém. Diskusia bola zaujímavá, uvidíme čo nám všetkým tento rok prinesie.