Výzva na predkladanie ponúk – Pracie prostriedky pre plne automatické dávkovacie zariadenie

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Pracie prostriedky pre plne automatické dávkovacie zariadenie“

Lehota na predkladanie ponúk je do 19.12.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Pracie prostriedky

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Pracie prostriedky

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Zákazka ukončená

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk