Výzva na predkladanie ponúk – Pracie prostriedky pre plne automatické dávkovacie zariadenie