Výzva na predkladanie ponúk – Hlboko zmrazené výrobky