Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce – Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky:

Rekonštrukcia časti „C“

Lehota na predkladanie ponúk je do 11.11.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5377/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.