Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce – Rekonštrukcia časti C