Výzva na predkladanie ponúk – Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC

Názov zákazky:

„Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC“

Lehota na predkladanie ponúk je do 04.11.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5358/summary 

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.