Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy typu Dodávka