Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb – opakovaná zákazka