Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy – zrušená zákazka