Výzva na predkladanie ponuky – Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Názov zákazky:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie siete hospicov o hospic v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.12.2023 do 12:00:00 hod

Zákazka je realizovaná prostredníctvom elektronického systému IS EVO.

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/489871