Výzva na predkladanie ponuky Dezinfekčné prostriedky – zrušené VO

Názov zákazky:

„Dezinfekčné prostriedky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 06.04.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19300/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.