Výzva na predkladanie ponuky – Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky

Názov zákazky:

Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.09.2022 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31319/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.