Výzva na predkladanie ponuky – Základné potraviny

Názov zákazky:

„Základné potraviny“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.09.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14344/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.