Výzva na predkladanie ponuky – Mrazené ryby a výrobky

Názov zákazky:

„Mrazené ryby a výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.08.2021 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13498/summary

 

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.