Výzva na predkladanie ponuky – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice

Názov zákazky:

„Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.03.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18568/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.