Zakúpili sme zdvíhacie zariadenia

V súvislosti so zabezpečením kvalitnej sociálnej služby v našom zariadení pre seniorov, sme zakúpili dve vysoko kvalitné výškovo nastaviteľné vakové zdvíhacie zariadenia. Poslúžia pre lepšiu manipuláciu s prijímateľmi sociálnej služby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Sú bezpečnou a dôstojnou pomôckou pre našich opatrovateľov pri osobnej starostlivosti o imobilných prijímateľov. Manipulácia s nimi a ich premiestňovanie je jednoduchšie a menej fyzicky náročné. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo nášmu zariadeniu pre seniorov na nákup zdvíhacích zariadení dotáciu vo výške 8000 €, mesto Košice vo výške 5600 €.👍