Žiaci na seniorov nezabúdajú

Vzdelávanie je oveľa viac, než len učenie sa z učebníc. Je to aj rozvíjanie vlastností, ako je napríklad zodpovednosť, empatia, či starostlivosť o druhých. Šikovní žiaci zo Základnej školy vo Valalikoch sa to rozhodli našim seniorom ukázať. S veľkým nadšením pre nich vyrobili krásne pozdravy a 🌷. Bezpečné doručenie zabezpečili pani učiteľky v zastúpení svojich žiakov. Prijímateľov sociálnej služby potešilo, že si na nich žiaci opäť spomenuli. Pre mnohých z nich, to bol dôležitý odkaz, že na nich myslia aj iní ❤️ a spoločenská zodpovednosť existuje.