Chvíľa radosti na Garbiarskej

NAŠE  POĎAKOVANIE  PATRÍ

Iniciatíve „KtoPomôžeSlovensku“ za farebné plátenné rúška, ktoré nám dodali v počte 310 kusov, pre všetkých klientov aj zamestnancov. Za dodanie respirátorov FFP2 v počte 30 kusov a Germicídny žiarič.

Košickej lekárni, ktorá nám jednorazovo bezplatne venovala dezinfekčné prostriedky.

Anonymnému darcovi za zákusky, ktoré nám venoval cez víkend pre všetkých klientov a zamestnancov SSPmK.

Pánovi Krajňákovi, ktorý nám zabezpečil dezinfekciu ozónom vo vstupnej časti vestibulu a v priestoroch recepcie.

Pánovi primátorovi a pani námestníčke za bagety a za vitamínové balíčky, ktoré potešili všetkých zamestnancov!

Ing. Slávikovi Petrovi, ktorý našim starkým venoval 200 kusov jednorazových rúšok!

Mestu Košice, ktoré nám zabezpečilo 2400 kusov respirátorov FFP2 pre našich zamestnancov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o starkých!

Nadácii Tatra banka, ktorá nám venovala 700 eur cez projekt na nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov!

Košickej lekárni za milé balíčky pre klientov ako prekvapenie k sviatku Veľkej noci!

Anonymnému darcovi za ovocie a kávu, ktorú nechal na recepcii pre zamestnancov zdravotného úseku!

Pani Krehlíkovej, ktorá nám venovala 12 kusov ochranných štítov pre záložné tímy!

Ďakujeme našim zamestnancom za ich prácu aj zato, že to v týchto náročných časoch nevzdávajú!

Všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v týchto dňoch ponúkajú svoju pomoc!

ĎAKUJEME,  ŽE  NA  NÁS  AJ  V  TÝCHTO  NEĽAHKÝCH  ČASOCH  MYSLÍTE, ĎAKUJEME  ZA  VAŠE  OCHOTNÉ  SRDCIA,  VEĽMI  SI  TO  VÁŽIME

 

                                                                                                                                    Mgr. Zdenka Sloviková, riaditeľka SSPmK