POĎAKOVANIA

 

NAŠE  POĎAKOVANIE  PATRÍ:

 • Iniciatíve „KtoPomôžeSlovensku“ za farebné plátenné rúška, ktoré nám dodali v počte 310 kusov, pre všetkých klientov aj zamestnancov. Za dodanie respirátorov FFP2 v počte 30 kusov a Germicídny žiarič,
 • Košickej lekárni, ktorá nám jednorazovo bezplatne venovala dezinfekčné prostriedky,
 • Anonymnému darcovi za zákusky, ktoré nám venoval cez víkend pre všetkých klientov a zamestnancov SSPmK.
 • Pánovi Krajňákovi, ktorý nám zabezpečil dezinfekciu ozónom vo vstupnej časti vestibulu a v priestoroch recepcie,
 • Pánovi primátorovi a pani námestníčke za bagety a za vitamínové balíčky, ktoré potešili všetkých zamestnancov,
 • Slávikovi Petrovi, ktorý našim starkým venoval 200 kusov jednorazových rúšok,
 • Mestu Košice, ktoré nám zabezpečilo 2400 kusov respirátorov FFP2 pre našich zamestnancov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o starkých,
 • Nadácii Tatra banky, ktorá nám venovala 700 eur cez projekt na nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov,
 • Košickej lekárni za balíčky pre klientov ako prekvapenie k sviatku Veľkej noci,
 • Anonymnému darcovi za ovocie a kávu, ktorú nechal na recepcii pre zamestnancov zdravotného úseku,
 • Pani Krehlíkovej, ktorá nám venovala 12 kusov ochranných štítov pre záložné tímy!
 • Našim zamestnancom za ich prácu aj zato, že to v týchto náročných časoch nevzdávajú,
 • Dobrovoľníkom zo sp. ADRA za pomoc podporu a vitamíny,
 • APSS za zabezpečenie darovaných tabletov, na realizáciu videohovorov našich PSS s príbuznými
 • APSS za pomoc a poradenstvo, ktoré nám neustále veľmi aktuálne a promptne poskytuje
 • TRIV, s.r.o. za pomoc dobrovoľníkov pri sťahovaní,
 • Zamestnancom a vedeniu sp. Faurecia Slovakia s.r.o., že obdarovali našich starkých počas Vianoc,
 • Zuzane Juskovej za kvietky, ktoré nám sponzorsky podarovala pre skrášlenie nášho prostredia počas Vianoc,;
 • Organizátorom vianočných projektov p. Baláž, p. Skákalovej, Kasemovej, p. Hajnalovej, p. Tamássyovej, ZŠ Hroncova 23, Košice – 1.D trieda Zajkov (pani učiteľka Zuzka a pani vychovávateľka Janka  spolu so žiakmi a ich rodičmi),
 • Knižnici pre mládež mesta za spoluprácu a veľmi pekné projekty, do ktorých nás zapojili
 • Všetkým dobrovoľníkom z Košíc a z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do projektov počas Vianoc, aby obdarovali práve našich starkých,
 • Privatbanke a.s., za poskytnutý finančný dar, ktorý bude využitý na modernizáciu knižnice,
 • Danone za darované produkty Actimel pre našich PSS
 • Všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v týchto dňoch ponúkajú svoju pomoc!

ĎAKUJEME,  ŽE  NA  NÁS  AJ  V  TÝCHTO  NEĽAHKÝCH  ČASOCH  MYSLÍTE, ĎAKUJEME  ZA  VAŠE  OCHOTNÉ  SRDCIA.  

VEĽMI  SI  TO  VÁŽIME.

S úctou      

                                                                        Mgr. Zdenka Sloviková, riaditeľka