Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok pre klientov