Teambuilding vedúcich zamestnancov

Cieľom stretnutia bolo stmeliť vedúcich zamestnancov dohromady, aby v našej organizácii fungovali ako skutočný tím. Tím, ktorý medzi sebou komunikuje, vzájomne si načúva, spoločne rieši vzniknuté problémy. Najmä však, aby práve títo ľudia medzi sebou spolupracovali a v ďalšom období lepšie zvládali krízové situácie. Teambuilding bol hlavne o tom, aby sa táto skupinka ľudí naučila pracovať ako tím efektívne, bez toho, aby im chýbala dobrá nálada, zábava a pozitívna energia. Za organizáciu vydarenej akcie ďakujeme našej pani riaditeľke.