Výzva na predkladanie ponuky – Chlieb a pekárenské výrobky

Názov zákazky:

„Chlieb a pekárenské výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29.11.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34436/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.