Canisterapia ako pomôcka

Canisterapiu, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie🦮na zdravie človeka, na jeho fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu, využívame naďalej v našich zariadeniach sociálnych služieb. Po letnej prestávke sa obnovila v oboch zariadeniach, čo prijímatelia s radosťou uvítali. Starší ľudia často trpia depresiami, pocitmi nepotrebnosti alebo stratou motivácie ďalej žiť. Psy v nich prebúdzajú pozitívne emócie a umožňujú telesný kontakt. Medzi našimi seniormi sa tak napríklad zlepšuje komunikácia. Často dochádza k uvoľneniu napätých vzťahov. Pre prijímateľky sociálnej služby pani Juditu a pani Paulínu zo zariadenia na Garbiarskej, je terapeutický🐶BART zdrojom relaxu. Napriek tomu, že je nový, okamžite si získal ich srdcia a stal sa veľkým obľúbencom🙂v komunite našich prijímateľov sociálnej služby.