Prevencia a posilňovanie zdravia sú dôležité

V októbri sme pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zorganizovali zaujímavú prednášku na tému „Ako sa starať o svoje srdce v pokročilom veku“.  Prednášajúcimi boli Dávid Sebastián Stehlík, praktická sestra-asistent a Lenka Šunová, dipl. sestra z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH). Košický VÚSCH je jedným z troch významným slovenských kardioústavov. Zaoberá sa nielen komplexnou kardiovaskulárnou starostlivosťou, ale aj prevenciou  a posilňovaním zdravia či šírením osvety. Pán Stehlík a pani Šunová poukázali na dôležitosť aktívneho pohybu, zdravej stravy, spánku a ďalších faktorov ovplyvňujúcich činnosť ❤️. Seniorov téma zaujímala. V diskusnej časti sa aktívne zapájali, prednášajúcim kládli otázky týkajúce sa prevencie a ich zdravia.