Umenie a seniori

Umelecká tvorba má výnimočný vplyv na kvalitu života seniorov. Pomáha im vyjadriť emócie, budovať sociálne vzťahy, udržiavať a rozvíjať kognitívne schopnosti. Je to nástroj alebo spôsob, ako sa môžu vyrovnávať napríklad aj s osobnými stratami, smútkom, strachom z neistoty a pod. Umelecký proces pomáha uvoľňovať pozitívne hormóny a zlepšuje náladu. Práve preto aj my v našom zariadení, zahŕňame umeleckú tvorbu do starostlivosti o našich seniorov. Cieľom je zvýšiť ich kvalitu života v dôchodkovom veku.